Medicinsk behandling
vid adhd

Boka videobesök hos någon av våra erfarna specialistläkare. Ett introduktionsbesök kostar 990 kr och du kan sedan välja om du vill gå vidare med något av våra behandlingspaket

Vi erbjuder behandling med medicin/läkemedel vid adhd för vuxna och barn/unga från 13 år och uppåt. För att få tillgång till medicinsk behandling så behöver du ha en fastställd adhd/add-diagnos. 

Varför medicinsk behandling av adhd?

Medicinsk behandling vid adhd gör hjärnan mer uthållig och effektiv. Bland annat blir viktiga neurala processer i hjärnan mer stabila och mer motståndskraftiga mot störningar. Vi hjälper dig att anpassa din medicinering efter dina behov. För vissa med adhd betyder det att man tar olika mycket medicin beroende på situation eller dagsform. Andra med adhd mår bäst av att ta samma dos av sin medicin varje dag. Under insättning eller efter byte av läkemedel gör vi alltid en strukturerad uppföljningsplan som inkluderar utvärdering av effekt och biverkningar samt kontroller av puls och blodtryck samt vid behov längd/vikt.  

Behandling utan medicin 

Läkemedel botar inte adhd, men kan vara ett mycket effektivt sätt att behandla symtom. Det är viktigt att notera att ingen behandling för adhd kommer att göra dig helt symtomfri. De allra flesta som får medicinsk behandling vid adhd upplever att det underlättar livet och hjälper dem att fungera bättre i vardagen. Våra behandlingsinsatser är helt individanpassade, och ska fungera som ett stöd för att ditt liv ska fungera så bra som möjligt — med eller utan medicin. Utöver medicinsk behandling erbjuder vi:

Så här gör du 

Börja med att boka ett introduktionsbesök till någon av våra läkare. Introduktionsbesöket kostar 990 kr. Om du sedan vill gå vidare med din behandling hos oss så kan du välja något av våra paket för utredning/behandling av adhd/add. Om du gör det, så dras kostnaden för introduktionsbesöket av från paketpriset. Kom ihåg att ladda upp utlåtandet från din utredning, sparade recept och uthämtade läkemedel från 1177 i samband med din bokning.

För att garantera en patientsäker behandling gör vi innan insättning av medicinering alltid en noggrann bedömning av:

 • Eventuell aktuell psykiatrisk samsjuklighet och tidigare psykosepisoder, ångest, mani/hypomani, depression och suicidalitet
 • Eventuellt skadligt bruk eller beroende (alkohol och narkotika). Drogfrihet kan vid behov behöva säkerställas, till exempel genom drogscreening i urin/blod/saliv, dock alltid efter individuell bedömning och informerat samtycke.
 • Förekomst av kontraindikationer för behandling med centralstimulantia
 • Epilepsi
 • Kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjuklighet (pågående eller tidigare behandling, svimning under fysisk ansträngning) inkluderande blodtrycks- och pulsmätning, samt genomgång av ärftlighet.
 • Längd och vikt
 • Förekomst av tics

  I Sverige finns fem godkända adhd-mediciner:  

  • Metylfenidat (ex Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym)
  • Dexamfetamin (Attentin)
  • Lisdexamfetamin (Elvanse)
  • Atomoxetin (Strattera)
  • Guanfacin (Intuniv). 
  ADHDonline är en specialiserad mottagning

  ADHDonline erbjuder insättning och uppföljning av medicinering för adhd. Vi har inte möjlighet att förskriva andra mediciner, som exempelvis anti-depressiva mediciner. Om du har behov av ytterligare medicinering, utöver din adhd så hänvisar vi till vårdcentral eller annan psykiatrisk mottagning. Det är dock viktigt för våra läkare att veta vilka övriga mediciner du står på, eftersom vissa mediciner kan påverka effekten av andra mediciner.

  Specialistläkare på ADHDonline

  Ruth Kizza Bohlin är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Hon har jobbat som psykiater sedan 2004 med utredning, behandling, föreläsning och handledning. Ruth har lång erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna med med olika psykiatriska tillstånd inklusive PTSD, bipolär sjukdomar och ADHD. Sedan 2012 har Ruth jobbat med behandling av vuxna med ADHD.

  Lars Tigerström. Medicine doktor, legitimerad läkare samt specialist i psykiatri sedan 2012. Lång erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med ADHD. Forskarbakgrund inom grundläggande neurovetenskap samt kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet och Harvard Medical School. Läs mer om hur Lars resonerar om dosering av ADHD-medicin här. 

  Paketpriser - medicinsk behandling

  Påbörja din medicinska behandling - 8300 kr (inklusive 5 besök hos specialistläkare/psykiater inom 15 månader)

  Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina adhd-läkemedel/mediciner. Introduktionsbesöket kostar 990 kr och den summan dras från paketpriset om du väljer att gå vidare med din behandling hos oss. 
  • 5 videobesök med psykiater eller sjuksköterska, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov. OBS! Om du är i behov av fler än 5 läkarbesök, så tillkommer ytterligare kostnad 2500 kr per besök.
  • Laboratorieprover
  Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för ADHD-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5500 kr (ordinarie pris 8300 kr).
  Byt mottagning till ADHDonline för dig som redan har medicinering (inklusive 3 besök hos specialistläkare/psykiater inom 15 månader) - 5500 kr.

  Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina adhd-läkemedel/mediciner. Introduktionsbesöket kostar 990 kr och den summan dras från paketpriset om du väljer att gå vidare med din behandling hos oss. 
  • 3 videobesök med din psykiater, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov.
  • OBS! Om du är i behov av fler än 3 läkarbesök, så tillkommer ytterligare kostnad 2500 kr per besök.
  • Laboratorieprover