Psykologisk behandling vid adhd och autism

Boka videobesök hos legitimerade psykologer som kan adhd och autism. Våra psykologer arbetar utifrån KBT, DBT, ACT, PDT och ISTDP. 

Vi inleder med ett till två introduktionsbesök för kartläggning och bedömning, innan vi kommer överens om hur vi går vidare med fortsatt psykologisk behandling. Detta för att få en bild av dina förutsättningar, önskemål och behov samt för att komma fram till vilket behandlingsupplägg som passar dig. 

Pris för ett introduktionsbesök hos psykolog är 750 kr. Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt psykologisk behandling efter ditt första bedömningssamtal, så betalar du 1200 kr per samtal.

Boka tid genom att klicka HÄR och välj “Introduktionsbesök psykologisk behandling” som besöksorsak. När du har valt besöksorsak, så har du möjlighet att välja tid och psykolog i nästa steg.

Du är välkommen att boka psykologisk behandling via ADHDonline, även om du har en annan mottagning för din övriga behandling (t.ex.  läkemedelsbehandling).

Vi arbetar främst via videobesök, men i vissa fall erbjuder våra psykologer fysiska besök i våra lokaler i Münchenbryggeriet i centrala Stockholm.

Exempel på svårigheter som du kan få hjälp med i psykologisk behandling

– Starka och svårhanterliga känslor. Det kan till exempel handla om ilska, skuld, skam, sorg, förtvivlan och självhat.

– Relationsproblem.

– Stress.

– Impulsivitet.

– Svårigheter med att hitta och värna om sina gränser och sin integritet.

– Social ångest.

– Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).

– Panikångest.

  Exempel på innehåll i psykologisk behandling vid adhd och autism

  – Formulering av mål och värderade riktningar som du önskar sträva efter i ditt liv. 

  – Övningar i medveten närvaro och fokuserad uppmärksamhet.

  – Information om hur känslor, tankar och beteenden hänger ihop och fungerar.

  – Stöd i att lära dig förstå, hantera och använda dig av dina känslor.

  – Stöd i att förändra eller träna in nya beteenden. 

  – Övningar i att utmana rädsla och ångest. 

  – Bearbetning av traumatiska minnen. 

  – Kommunikationsfärdigheter. 

  – Strategier för ökad impulskontroll. 

  – Hjälp att utforska vad som går att förändra och vad du behöver acceptera. 

  Vid adhd rekommenderas att kombinera olika typer behandling. ADHDonline erbjuder, förutom psykologisk behandling, även medicinisk behandling, par/relationsterapi och arbetsterapeutiska insatser. Behandling hos ADHDonline sker via videosamtal eller fysiska besök på vår mottagning i Stockholm. Läs mer om övriga behandlingsinsatser HÄR

  Psykologer på ADHDonline

  Ellen Stoor
  leg psykolog

  Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med adhd och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

  Ellen har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

  Simon Norrsveden
  leg psykolog

  Simon arbetar med den psykodynamiska metoden ISTDP som står för ”Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter, depression, ångest, adhd, trauma, självkritik samt relationella och sexuella besvär. Mer om behandlingsmetoden ISTDP kan du läsa HÄR.

  Malin Spånberg
  leg psykolog

  Malin arbetar med metoder från KBT och ACT. Erfaren inom behandling av  känsloregleringssvårigheter, social ångest, tvångssyndrom, ätstörningar samt utmattningssyndrom. Hon har god vana av att anpassa behandlingsupplägg till personer med adhd och autism

  Psykologisk behandling, terapi. KBT/DBT/ACT. Psykolog Rebecka Bratt. Psykolog Ellen Stoor. ADHD och autism. ADHD och ångest. ADHD och PTSD. Medveten närvaro och mindfulness. ADHD och strategier.