Om oss: En liten digital ADHD-mottagning med stort hjärta

ADHDonline är en personlig digital mottagning som drivs av oss som är vårdgivare. Vi startade ADHDonline för att utveckla och erbjuda vård som vi tror på. Våra psykiatrer, psykologer, arbetsterapeuter och behandlare har gedigen kunskap och erfarenhet av utredning och behandling för personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi vill bidra till att flera människor med ADHD kan leva det liv de vill leva och använda mer av sin potential. Vi vill också bidra till en värld som bättre möter och tar till vara på människors olika sätt att fungera. 

Vård hos oss sker främst digitalt. I de fall det ingår fysiska besök så sker de i våra mottagningslokaler i centrala Stockholm på Sabbatsbergsvägen 6. 

Om oss: Vilka vi är

Lars Tigerström. Medicine doktor, legitimerad läkare samt specialist i psykiatri sedan 2012. Lång erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med ADHD. Forskarbakgrund inom grundläggande neurovetenskap samt kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet och Harvard Medical School.

Ruth Kizza Bohlin är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Hon har jobbat som psykiater sedan 2004 med utredning, behandling, föreläsning och handledning. Ruth har lång erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna med med olika psykiatriska tillstånd inklusive PTSD, bipolär sjukdomar och ADHD. Sedan 2012 har Ruth jobbat med behandling av vuxna med adhd.  

Martin Andersson är legitimerad arbetsterapeut sedan 2018 från Linköpings universitet. Han har både erfarenhet av att arbeta inom arbetslivsinriktad rehabilitering och specialistpsykiatrin. Från specialistpsykiatrin har Martin erfarenhet av att arbeta med behandling av ADHD. Han  hjälper våra patienter etablera goda rutiner för att strukturera upp vardagen, studier eller arbetet. Martin har som mål att patienten ska få ett varmt bemötande och snabbt uppleva en förändring i positiv riktning.

Rebecka Bratt är legitimerad psykolog sedan 2017. Hon arbetar med psykologisk behandling av ADHD och samsjuklighet, enligt KBT och DBT samt med neuropsykiatrisk utredning.

Rebecka är erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos vuxna med ADHD och autism. Hon har även erfarenhet av psykologisk behandling vid samtidiga kroppsliga sjukdomar och tillstånd, som till exempel epilepsi och långvarig smärta. 

Ellen Stoor  är legitimerad psykolog sedan 2016 och har sedan dess arbetat med både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism. Hon arbetar med neuropsykiatriska utredningar liksom psykologisk behandling (KBT, DBT och ACT) vid ADHD och samsjuklighet.

Ellen är erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd. 

Simon Norrsveden är legitimerad psykolog sedan 2018. Han har erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling av bland annat ADHD, känsloreglering, relationella svårigheter, depression och ångestsyndrom. Sedan 2020 vidareutbildar han sig inom den känslofokuserade, psykodynamiska terapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Karoline Komulainen är legitimerad psykolog sedan 2020 med examen från Karolinska Institutet. Sedan examen har Karoline uteslutande arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Hon har erfarenhet av att arbeta inom specialistpsykiatrin och god vana av allmänpsykiatriska differentialdiagnostiska bedömningar.

Våra samarbetspartners

Anna Carin Ekstrand är legitimerad psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi. Hon har en specialistkompetens i ömsesidig och samarbetsinriktad neuropsykologiskt utredningsarbete med fokus på kognitiva funktionsbeskrivningar. En viktig målsättning i Anna Carins utrednings- och behandlingsarbete är att individen ökar sin kunskap och sin förståelse av sig själv och sitt sätt att fungera, för att på så sätt utveckla mer välfungerande förhållningssätt och strategier i vardagen och i arbetslivet.

Psykologiteamet består av legitimerade psykologer som genomför neuropsykiatriska utredningar på plats i sina lokaler i centrala Göteborg. Läs mer här: https://psykologiteamet.se/om-psykologiteamet/

Kontakt

Har du frågor om utredning, behandling eller konsultation hos oss? Kontakta gärna vår verksamhetsansvarig leg psykolog Simon Norrsveden på telefonnummer 070-880 80 53, vardagar kl. 08.00-17.00. Om du inte får svar, så går det bra att ringa ett meddelande så återkommer vi. 

Du kan även nå oss via mail på hello@adhdonline.se. Eftersom informationsöverföring via mail inte är helt säkert och krypterat, tänk på att inte skriva några personliga detaljer i mail. 

Om oss, ägarform:

Adhdonline.se ägs och drivs av:
Potentia Care AB, org. nr. 559264-1855. 
Potentia Care ägs och drivs, liksom ADHDonline, av vårdgivare som arbetar i verksamheten.

Mejla oss vid frågor.

Privat ADHD-behandling online, digitalt. En liten digital ADHD-mottagning med stort hjärta. Medicinera, läkemedel vid ADHD. Psykologisk behandling KBT DBT ACT vid ADHD och autism. Arbetsterapeutiska insatser vid ADHD. Licenserad personlig tränare, personlig träning, PT vid ADHD. Privat neuropsykiatrisk utredning, ADHD-utredning. Psykiater Ruth Kizza Bohlin, psykiater Lars Tigerström, arbetsterapeut Martin Andersson, psykolog Ellen Stoor, psykolog Rebecka Bratt. Inga väntetider, korta väntetider, inga köer korta köer. 

Om oss – en liten digital ADHD-mottagning med stort hjärta