Mäta blodtryck

Många mediciner som används vid adhd kan ha en påverkan på blodtrycket och pulsen. Du som sätter in eller använder sådana mediciner behöver därför regelbundet mäta ditt blodtryck. Blodtrycksmätare brukar även mäta pulsen. Om du sköter din medicinering via ADHDonline, så kommer våra läkare och sjuksköterskor följa upp och hålla koll på dina värden. Eftersom vården hos oss sker digitalt, så rekommenderar vi våra patienter att köpa en blodtrycksmätare för att kunna mäta sitt blodtryck i hemmet. Du rapporterar sedan dina värden till oss under ditt nästa besök eller via vår meddelandefunktion. 

Rekommenderade blodtrycksmätare

Det finns flera olika välfungerande blodtrycksmätare på marknaden. Vi brukar rekommendera Omron 3 Comfort, eftersom den är enkel och pålitlig (obs! ej betald reklam). Men du kan också fråga på ditt närmsta apotek efter råd kring vilken blodtrycksmätare du kan köpa. Vi rekommenderar än mätare som du sätter på överarmen och inte de som fästs på handleden. 

Vad händer om mitt blodtryck eller puls är för hög?

Högt blodtryck är generellt inte akut farligt. Detsamma gäller för hög puls. Men om man går med högt blodtryck eller konstant hög vilopuls under en längre tid så innebär det en förhöjd risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar. Om du får högt blodtryck eller vilopuls av din adhd-medicin så kommer din läkare att diskutera olika alternativ med dig. Man kan exempelvis justera dosen på adhd-medicinen, prova en annan adhd-medicin eller komplettera med blodtrycks- eller pulssänkande mediciner. Ett högt blodtryck eller en hög vilopuls ska också följas upp hos vårdcentral. 

Vad räknas som högt blodtryck och hög vilopuls?

För den som mäter i hemmet så räknas ett övertryck på över 135 och/eller ett undertryck över 85 som högt blodtryck. Gränsvärdena är något högre om man mäter på vårdcentralen (140/90) eftersom många är mer nervösa när de är hos läkaren. 

Vilopulsen kan variera mellan olika personer och ligger ofta runt ungefär 60-70 slag per minut. En vilopuls på över 100 slag per minut räknas som förhöjd (takyardi).