Npf-vänlig par- och relationsterapi

För er som har en relation där en eller flera har npf (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), så erbjuder vi relationsterapi hos legitimerad psykolog med god kunskap om adhd och autism. 

Vi arbetar med personer i olika relationskonstellationer, det kan till exempel vara familjerelationer, par, flersamma relationer eller vänner. Ni som ingår i relationen kan vara två eller flera. 

Ni börjar med att boka ett gemensamt introduktionsbesök som kostar 750 kr där vi gemensamt kommer överens om hur vi ska gå vidare med fortsatt terapi. Därefter vill vi träffa de som ingår i relationen för varsitt enskild bedömningssamtal, dessa besök kostar 750 kr per samtal. Fortsatt relationsterapi/parterapi hos oss kostar sedan 1900 kr per besök (60 min). 

Våra psykologer har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Om någon i relationen redan går individuellt hos psykolog på ADHDonline, så rekommenderar vi att ni väljer en annan av våra psykologer om ni också vill gå i relationsterapi. Detta för att ni ska få möjlighet att komma in i terapin med mer lika förutsättningar.

Exempel på områden man kan arbeta med i relationsterapi: 

  • Kommunikationsproblem, svårigheter med att förstå och nå fram till varandra
  • Konflikter och ilska
  • Olika förväntningar på hur en relation och ett liv tillsammans ska se ut
  • Olika behov och sätt att fungera i vardagen, som kanske krockar med varandra. Till exempel olika behov av aktivitet och lugn eller av närhet och distans.
  • Det finns en önskan om att separera och man vill ha hjälp av en psykolog i den processen
  • Önskan om mer glädje i relationen

Par- och relationspsykologer på ADHDonline

Ellen Stoor
leg psykolog

Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med adhd och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

Privat parterapi, relationsterapi, familjeterapi, KBT för personer med ADHD och autism, NPF. Legitimerad psykolog Rebecka Bratt och legitimerad psykolog Ellen Stoor. HBT-kompetens, HBTQ-kompetens, transkompetens, polykompetens, flersamma, icke-monogam, öppen relation, swingers, BDSM, BDSMF. Digital, online, videosamtal.