Arbetsterapeutiska insatser vid adhd och autism

Hos oss kan du med adhd, drag av adhd och/eller autism få hjälp av en arbetsterapeut. Pris för ett besök med arbetsterapeut är 800 kr. Ett besök är 45 minuter. 

Vid adhd är det vanligt att uppleva svårigheter med att utföra vardagliga aktiviteter, exempelvis i hemmet, på arbetet eller i skolan. Dessa svårigheter kan ofta kopplas till bristande förmåga att hantera tid, planera, prioritera, påbörja, bibehålla uppmärksamhet och avsluta uppgifter. Det kan i sin tur leda till utmaningar i vardagen när det gäller att skapa och följa rutiner och man kan uppleva en obalans mellan aktivitet och vila. 

Vår arbetsterapeut börjar alltid med att göra en kartläggning av hur det fungerar för dig i vardagen inom dessa områden, och går gärna igenom eventuellt neuropsykiatriskt utlåtande för att få ännu mer kunskap om hur just du fungerar. När ni har kartlagt styrkor och svårigheter så kommer ni att samtala om vad du vill arbeta med att förändra och vilka mål du vill uppnå. Det kan handla om aktiviteter du vill, behöver eller förväntas göra men inte gör eller inte kan göra. Det kan också vara så att du gör aktiviteterna men är missnöjd med ditt sätt att göra dem på. Därefter arbetar ni tillsammans för att hitta passande strategier för att du ska få en mer välfungerande vardag. Ibland är det hjälpsamt att använda sig av olika kognitiva hjälpmedel. Läs mer om kognitiva hjälpmedel här.

Även du utan fastställd adhd kan få hjälp av vår arbetsterapeut. Samma sak gäller dig som har en autismdiagnos, då man vid autism kan ha liknande svårigheter. Alla möten sker digitalt, via videobesök.  

Exempel på arbetsterapeutiska insatser vid adhd:

– Kartläggning av din funktion i vardag/arbete/skola
– Planering, prioritering och organisering i vardagen/arbete/studier
– Tidshantering
– Upprätta och bibehålla rutiner i vardagen
– Strategier mot uppskjutandebeteende
– Aktivitetsbalans
– Tips om kognitiva hjälpmedel (bl.a. appar på mobilen)
– Strukturering av miljön i hemmet

Legitimerad arbetsterapeut på ADHDonline

Sofi Lindblom
leg arbetsterapeut

Sofi är legitimerad arbetsterapeut sedan februari 2021 och har erfarenhet av att arbeta inom specialistpsykiatrin, främst med patienter diagnostiserade med adhd och autism och insatser inom områden som struktur, planering och aktivitetsbalans, både individuellt eller i grupp samt genom föreläsningar. Sofi har också en lång erfarenhet från att ha arbetat inom träningssärskola. I hennes arbete är det dina egna mål och strategier som står i fokus, med det gemensamma målet att du ska känna dig mer självständig och uppnå en hållbar och meningsfull vardag.