Arbetsterapeutiska insatser vid ADHD

Hos oss kan du få hjälp av en arbetsterapeut. Vid ADHD/ADD är det vanligt att uppleva svårigheter på arbetet, skolan, i sociala relationer och vardagslivet. Hos arbetsterapeut kan du få hjälp med rutiner, planering och struktur i vardagen. 

Vår arbetsterapeut börjar alltid med att göra en kartläggning av din funktion inom dessa områden, och ni går sedan tillsammans igenom dina förutsättningar, behov och vad du vill uppnå. Vår arbetsterapeut går gärna igenom eventuellt neuropsykiatriskt utlåtande, för att få ännu mer kunskap om hur just du fungerar. Efter kartläggning sätter arbetsterapeuten ihop strategier eller rutiner anpassade till just dig så att du kan få en välfungerande vardag. Vår arbetsterapeut kan även hjälpa dig hitta passande kognitiva hjälpmedel. Läs mer om kognitiva hjälpmedel.

Även du utan fastställd ADHD/ADD-diagnos kan få hjälp av vår arbetsterapeut. Alla möten sker digitalt, via videobesök. 

Pris för ett besök med arbetsterapeut är 800 kr. Ett besök är 45 minuter. 


BOKA TID

Exempel på arbetsterapeutiska insatser vid ADHD:

– Kartläggning av din funktion i vardag/arbete/skola

– Hjälp till förbättrad planering och organisering i vardagen/arbete/studier.

– Prioriteringssystem för att lättare prioritera i vardagen.

– Strategier mot uppskjutandebeteende.

– Stöd för förbättrad tidsuppfattning.

– Tips om kognitiva hjälpmedel (bl.a. applikationer på mobilen). 

– Genomgång av rutiner kring din sömn

– Genomgång av rutiner kring ätande och måltider.

– Strukturering av miljön i hemmet.

I dialog med vår arbetsterapeut kommer dina insatser följas upp för att säkerställa dess effekt.

Legitimerad arbetsterapeut på ADHDonline

Martin Andersson
leg arbetsterapeut

Martin har erfarenhet av att arbeta inom arbetslivsinriktad rehabilitering och specialistpsykiatrin, där han arbetat med behandling av ADHD. Han hjälper våra patienter att etablera goda rutiner för att strukturera upp vardagen, studier eller arbetet. Martin har som mål att patienten ska få ett varmt bemötande och snabbt uppleva en förändring i positiv riktning.

Utöver sin roll som arbetsterapeut är Martin även licensierad PT (personlig tränare). Läs mer om Martins arbete som personlig tränare och om PT-vänligt PT-abbonnemang HÄR.