Priser - för utredning och behandling vid ADHD

Hos oss har du möjlighet att boka enskilda besök för behandling vid ADHD till specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och personlig tränare med stor kunskap och erfarenhet av ADHD. Du kan även välja något av våra paketerbjudanden, till exempel för utredning. Nästan alla våra besök sker online, via video. Vi är inte finansierade med offentliga medel och därför betalas alla våra insatser privat. 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. 

Paketpriser

Neuropsykiatrisk utredning - pris 22500 kr

Du bokar först en tid för ett inledande bedömningssamtal med en av våra erfarna psykiater eller psykologer. Detta i syfte att vi ska få en uppfattning om eventuella neuropsykiatriska symtom men också för att planera just din neuropsykiatriska utredning. Pris för bedömningssamtal: 990 kr. Väljer du att gå vidare med nästa steg bokas du därefter till psykolog och du betalar resterande del av utredningen via KlarnaPris 21510 kr.

Läs mer om neuropsykiatrisk utredning

Påbörja din medicinska behandling - 8300 kr (inklusive 5 besök hos specialistläkare/psykiater inom 15 månader)

Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina läkemedel/mediciner. 
  • Funktionskartläggning via video hos arbetsterapeut som underlag för att följa upp medicinens effekter i din vardag. 
  • 5 videobesök med din psykiater, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov. OBS! Om du är i behov av fler än 5 besök, så kan en ytterligare kostnad tillkomma
  • Laboratorieprover

Såhär gör du: Börja med att boka ett introduktionsbesök hos en av våra läkare. Det kostar 990 kr. Om du sedan vill gå vidare med hela behandlingspaketet så dras kostnaden för introduktionsbesöket bort från ditt paketpris. Kostaden går att delbetala. Kom ihåg att ladda upp utlåtandet från din utredning, sparade recept och uthämtade läkemedel från 1177 i samband med din bokning. 

Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning (till exempel funktionskartläggningen). Om du uppfyller kriterierna för ADHD-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5000 kr (ordinarie pris 8300 kr).
Byt mottagning till ADHDonline för dig som redan har medicinering (inklusive 3 besök hos specialistläkare/psykiater inom 15 månader) - 5500 kr.

Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina läkemedel/mediciner. 
  • Funktionskartläggning via video hos arbetsterapeut som underlag för att följa upp medicinens effekter i din vardag. 
  • 3 videobesök med din psykiater, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov. OBS! Om du är i behov av fler än 3 besök, så kan en ytterligare kostnad tillkomma
  • Laboratorieprover
Såhär gör du: Börja med att boka ett introduktionsbesök hos en av våra läkare. Det kostar 990 kr. Om du sedan vill gå vidare med din vård hos oss så dras kostnaden för introduktionsbesöket av från ditt paketpris. Kostaden går att delbetala. Kom ihåg att ladda upp utlåtandet från din utredning, sparade recept och uthämtade läkemedel från 1177 i samband med din bokning.

Priser för enskilda besök

Här kan du ser priser för enskilda besök till specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och ADHD-vänlig personligt tränare PT. Besöken foksuerar på behandling vid ADHD. Utredning kan endast betalas i paketpris. 

Introduktionsbesök hos läkare
– Pris 990 kr

Du får en presentation av hur vi jobbar och vårt behandlingserbjudande. Vi går tillsammans genom dina grundförutsättningar. Vår läkare har på förhand gått igenom din neuropsykiatriska utredning och bedömt om det behövs komplettering av utredning eller provtagning alternativt annan undersökning innan behandlingsstart.

Behandlingsplanering med läkare
– Pris 2500 kr

Tillsammans med våra specialistläkare görs en individuell behandlingsplan baserat på den funktionella kartläggningen. Vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och prioriteringar. Eventuell behandling med mediciner (farmakologisk behandling) initieras vid detta besök. Läs mer om att medicinera vid ADHD.


Funktionell kartläggning med arbetsterapeut 
– Pris 1000 kr 

Tillsammans med vår arbetsterapeut görs en standardiserad kartläggning av funktionsnivå och stödstrukturer. Denna ligger sedan till grund för behandlingsplanering, uppföljning och bedömning av eventuella terapeutiska insatser.

Psykologisk behandling, första bedömningssamtal

– Pris 750 kr

Om du önskar psykologisk behandling är du välkommen att boka ett första bedömningssamtal hos psykolog för 750 kr. Under detta samtal går vi igenom vad du önskar hjälp med och kommer tillsammans fram till om psykologisk behandling hos oss verkar passa dig och dina behov. Besöket är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling. 


Psykologisk behandling
– Pris 1200 kr per videobesök

Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt psykologisk behandling efter ditt första bedömningssamtal hos psykolog så betalar du 1200 kr per samtal. Ett besök är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling.


Arbetsterapeutiska insatser
– Pris 800 kr per videobesök

I kontakt med arbetsterapeut kan du få hjälp med planering och struktur i vardagen. Läs mer om arbetsterapeutiska insatser. 


ADHD-vänlig personlig tränare PT
– Pris första besöket: 0 kr. 
– Abbonnemang från 800 kr/månad

Med vårt ADHD-vänliga PT-abbonnemang får du bland annat tillgång till ADHD-anpassade tränings-och kostscheman, avstämning med PT 1 gång/vecka, individanpassade strategier för att vidmakthålla regelbundna träningsvanor, med mera. Läs mer om ADHD-vänlig PT.


Årlig uppföljning med läkare

– Pris 3500 kr

Efter optimerad läkemedelsbehandling följs du upp av teamet för att planera fortsatt behandling. Vi uppdaterar funktionskartläggningen, utvärderar behandlingseffekt samt uppdaterar behandlingsplanen. Receptförnyelse sker i samband med detta besök.

Priser för utredning och behandling vid ADHD.