Priser - för utredning och behandling vid ADHD

Hos oss har du möjlighet att boka enskilda besök för behandling vid ADHD till specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och personlig tränare med stor kunskap och erfarenhet av ADHD. Du kan även välja något av våra paketerbjudanden, till exempel för utredning. Nästan alla våra besök sker online, via video. Vi är inte finansierade med offentliga medel och därför betalas alla våra insatser privat. 

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. 

Paketpriser

Neuropsykiatrisk utredning - pris från 22500 kr

Du bokar först en tid för ett inledande bedömningssamtal med en av våra erfarna psykiatriker. Detta för att du ska få en klarare bild av vad just din utredning kommer att kosta. Pris för bedömningssamtal: 990 kr. I nästa steg bokas du in för efterföljande besök och betalar för resterande del av utredningen. Pris från 21510 kr.

Läs mer om neuropsykiatrisk utredning. 

Påbörja din medicinska behandling - 8300 kr för 15 månaders behandling

Följande ingår:

 • Introduktionsbesök till läkare
 • Bedömning av psykiater och arbetsterapeut
 • Insättning av läkemedel
 • 5 besök med din psykiater 
 • Laboratorieprover
 • Behandlingsplan och uppföljning för 15 månader framåt.
Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för adhd-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5000 kr (ordinarie pris 8300 kr).
Byt mottagning till ADHDonline - Pris mellan 3500 och 5500 kr.

Följande ingår:

 • Introduktionsbesök till läkare
 • Bedömning av psykiater och arbetsterapeut
 • Insättning av läkemedel
 • 5 besök med din psykiater 
 • Laboratorieprover
 • Behandlingsplan och uppföljning för 15 månader framåt.
Diagnossamtal med psykolog - Pris 1900 kr för 3 besök

För dig som nyligen genomgått utredning och fått ADHD-diagnos och/eller autismdiagnos erbjuder vi diagnossamtal med psykolog. Diagnossamtal är en möjlighet att samtala om tankar och känslor som uppkommit efter en utredning, tillsammans med en psykolog med kunskap om adhd och autism. Diagnossamtal skiljer sig från psykologisk behandling, där fokus ligger på att förändra det som inte fungerar för dig och lära in nya beteenden och sätt att tänka.

Du är välkommen att låta din anhörig delta i samtalen om du så önskar.  

Läs mer om diagnossamtal med psykolog 

Priser för enskilda besök

Här kan du ser priser för enskilda besök till specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och ADHD-vänlig personligt tränare PT. Besöken foksuerar på behandling vid ADHD. Utredning kan endast betalas i paketpris. 

Introduktionsbesök hos läkare
– Pris 990 kr

Du får en presentation av hur vi jobbar och vårt behandlingserbjudande. Vi går tillsammans genom dina grundförutsättningar. Vår läkare har på förhand gått igenom din neuropsykiatriska utredning och bedömt om det behövs komplettering av utredning eller provtagning alternativt annan undersökning innan behandlingsstart.

Behandlingsplanering med läkare
– Pris 2500 kr

Tillsammans med våra specialistläkare görs en individuell behandlingsplan baserat på den funktionella kartläggningen. Vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och prioriteringar. Eventuell behandling med mediciner (farmakologisk behandling) initieras vid detta besök. Läs mer om att medicinera vid ADHD.

Funktionell kartläggning med arbetsterapeut 
– Pris 1000 kr 

Tillsammans med vår arbetsterapeut görs en standardiserad kartläggning av funktionsnivå och stödstrukturer. Denna ligger sedan till grund för behandlingsplanering, uppföljning och bedömning av eventuella terapeutiska insatser.

Psykologisk behandling, första bedömningssamtal

– Pris 750 kr

Om du önskar psykologisk behandling är du välkommen att boka ett första bedömningssamtal hos psykolog för 750 kr. Under detta samtal går vi igenom vad du önskar hjälp med och kommer tillsammans fram till om psykologisk behandling hos oss verkar passa dig och dina behov. Besöket är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling. 


Psykologisk behandling
– Pris 1200 kr per videobesök

Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt psykologisk behandling efter ditt första bedömningssamtal hos psykolog så betalar du 1200 kr per samtal. Ett besök är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling.


Arbetsterapeutiska insatser
– Pris 800 kr per videobesök

I kontakt med arbetsterapeut kan du få hjälp med planering och struktur i vardagen. Läs mer om arbetsterapeutiska insatser. 


ADHD-vänlig personlig tränare PT
– Pris första besöket: 0 kr. 
– Abbonnemang från 500 kr/månad

Med vårt ADHD-vänliga PT-abbonnemang får du bland annat tillgång till ADHD-anpassade tränings-och kostscheman, avstämning med PT 1 gång/vecka, individanpassade strategier för att vidmakthålla regelbundna träningsvanor, med mera. Läs mer om ADHD-vänlig PT.


Årlig uppföljning med läkare

– Pris 3500 kr

Efter optimerad läkemedelsbehandling följs du upp av teamet för att planera fortsatt behandling. Vi uppdaterar funktionskartläggningen, utvärderar behandlingseffekt samt uppdaterar behandlingsplanen. Receptförnyelse sker i samband med detta besök.

Priser för utredning och behandling vid ADHD.