Priser - för utredning och behandling vid adhd och autism

Boka neuropsykiatrisk utredning av adhd och autism och enskilda besök för behandling vid ADHD och/eller autism hos specialistläkare, psykolog och arbetsterapeut. Du kan även välja något av våra paketerbjudanden.

Läs mer om vårdutbud hos ADHDonline

Pris för neuropsykiatrisk utredning

Introduktionsbesök: 990 kr
Hel utredning, vuxen: 25500 kr (inkl introduktionsbesök)
Hel utredning barn 13-18 år: 29500 kr (inkl introduktionsbesök)

Du är inte förbunden att gå vidare med utredning efter introduktionsbesöket. Läs mer om vad som ingår i en utredning här.

Paketpriser - medicinsk behandling

Påbörja din medicinska behandling - 8300 kr (inklusive 5 besök hos läkare eller sjuksköterska inom 15 månader)

Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina adhd-läkemedel/mediciner. Introduktionsbesöket kostar 990 kr och den summan dras från paketpriset om du väljer att gå vidare med din behandling hos oss. 
  • 5 videobesök med läkare eller sjuksköterska, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov. OBS! Om du är i behov av fler än 5 besök, så tillkommer ytterligare kostnad 2500 kr per besök.
  • Laboratorieprover
Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för adhd-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5500 kr (ordinarie pris 8300 kr).
Byt mottagning till ADHDonline för dig som redan har medicinering (inklusive 3 besök hos läkare eller sjuksköterska inom 15 månader) - 5500 kr.

Följande ingår:

  • Introduktionsbesök via video till specialistläkare (psykiater), då ni kommer överens om en behandlingsplan för dina läkemedel/mediciner. Introduktionsbesöket kostar 990 kr och den summan dras från paketpriset om du väljer att gå vidare med din behandling hos oss. 
  • 3 videobesök hos läkare eller sjuksköterska, då ni följer upp medicinens effekt och gör förändringar vid behov.
  • OBS! Om du är i behov av fler än 3 besök, så tillkommer ytterligare kostnad 2500 kr per besök.
  • Laboratorieprover

Observera att ADHDonline erbjuder insättning och uppföljning av medicinering specifikt för adhd. Vi har inte möjlighet att förskriva andra mediciner, som exempelvis anti-depressiva mediciner. Om du har behov av ytterligare medicinering, utöver din adhd så hänvisar vi till vårdcentral eller annan psykiatrisk mottagning. Det är dock viktigt för våra läkare att veta vilka övriga mediciner du står på, eftersom vissa mediciner kan påverka effekten av andra mediciner.

Priser för enskilda besök

Här kan du ser priser för enskilda besök till specialistläkare, psykolog och arbetsterapeut. Besöken fokuserar på behandling vid ADHD och/eller autism. 

Behandlingsplanering med läkare

– Pris 2500 kr

Tillsammans med våra specialistläkare görs en individuell behandlingsplan baserat på dina svårigheter och behov. Vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och prioriteringar. Eventuell behandling med mediciner (farmakologisk behandling) initieras vid detta besök. Observera att vi erbjuder medicinsk behandling av adhd och att vi inte har möjlighet att skriva ut mediciner för andra symtom och tillstånd, som t.ex. depression eller sömnsvårigheter. Läs mer om att medicinera vid adhd.

Psykologisk behandling, introduktionsbesök (individuell eller par/relation)
– Pris 750 kr

Om du önskar psykologisk behandling är du välkommen att boka ett introduktionsbesök hos psykolog för 750 kr. Under detta samtal går vi igenom vad du önskar hjälp med och kommer tillsammans fram till om psykologisk behandling hos oss verkar passa dig och dina behov. Besöket är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling. 

Psykologisk behandling, individuell
– Pris 1200 kr per videobesök

Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt psykologisk behandling efter ditt introduktionsbesök hos psykolog så betalar du 1200 kr per samtal. Ett besök är 45 minuter. Läs mer om psykologisk behandling.

Psykologisk behandling, par/relation
– Pris 1900 kr per videobesök

Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt parterapi/relationsterapi efter introduktionsbesöken så betalar ni 1900 kr per samtal. Ett besök är 60 minuter. Läs mer om psykologisk behandling för par och andra relationskonstellationer.

Arbetsterapi
– Pris 800 kr per videobesök

I kontakt med arbetsterapeut kan du få hjälp med planering och struktur i vardagen. Läs mer om arbetsterapeutiska insatser. 

Årlig uppföljning med läkare
– Pris 3500 kr per videobesök

Efter optimerad adhd-läkemedelsbehandling följs du upp av teamet för att planera fortsatt behandling. Vi utvärderar behandlingseffekt samt uppdaterar behandlingsplanen. Receptförnyelse sker i samband med detta besök. Läs mer om att medicinera vid adhd.

Sen avbokning eller uteblivet besök
– avgift 600 kr

Det går bra att avboka eller omboka besök utan någon kostnad fram till 24 timmar före besöket. Men vid sen avbokning eller uteblivet besök så tar vi ut en avgift på 600 kr. 

Priser för utredning och behandling vid ADHD.