Prislista

Hos oss har du möjlighet att boka enskilda besök eller välja något av våra paketerbjudanden.

Erbjudande under ADHD awareness month

Psykologisk behandling KBT/DBT/ACT: 

600 kr per besök

fram tills 15:e november

Paketpriser

Påbörja din läkemedelsbehandling - 8300 kr för 15 månaders behandling

Följande ingår:

 • Introduktionsbesök till läkare
 • Bedömning av psykiater och arbetsterapeut
 • Insättning av läkemedel
 • 5 besök med din psykiater 
 • Laboratorieprover
 • Behandlingsplan och uppföljning för 15 månader framåt.
Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för adhd-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5000 kr (ordinarie pris 8300 kr).
 
Byt mottagning till ADHDonline - Pris mellan 3500 och 5500 kr.

Följande ingår:

 • Introduktionsbesök till läkare
 • Bedömning av psykiater och arbetsterapeut
 • Insättning av läkemedel
 • 5 besök med din psykiater 
 • Laboratorieprover
 • Behandlingsplan och uppföljning för 15 månader framåt.
Neuropsykiatrisk utredning - pris från 22500 kr

Du bokar först en tid för ett inledande bedömningssamtal med en av våra erfarna psykiatriker. Detta för att du ska få en klarare bild av vad just din utredning kommer att kosta. Pris för bedömningssamtal: 990 kr. I nästa steg bokas du in för efterföljande besök och betalar för resterande del av utredningen. Pris från 21510 kr.

Diagnossamtal med psykolog - Pris 1900 kr för 3 besök

För dig som nyligen genomgått utredning och fått ADHD-diagnos och/eller autismdiagnos erbjuder vi diagnossamtal med psykolog. För många kan det vara omvälvande att få en diagnos, det kan till exempel väcka tankar om hur ens liv har varit innan diagnosen, funderingar kring vad diagnosen betyder för en själv eller hur man kan prata med andra om sin diagnos eller sitt fungerande. Diagnossamtal är en möjlighet att samtala om tankar och känslor som uppkommit efter en utredning, tillsammans med en psykolog med kunskap om adhd och autism. Diagnossamtal skiljer sig från psykologisk behandling, där fokus ligger på att förändra det som inte fungerar för dig och lära in nya beteenden och sätt att tänka.

Du är välkommen att låta din anhörig delta i samtalen om du så önskar.  

Priser för enskilda besök

Introduktionsbesök hos läkare
– Pris 990 kr

Du får en presentation av hur vi jobbar och vårt behandlingserbjudande. Vi går tillsammans genom dina grundförutsättningar. Vår läkare har på förhand gått igenom din Neuropsykiatriska utredning och bedömt om det behövs komplettering av utredning eller provtagning alternativt annan undersökning innan behandlingsstart.

Funktionell kartläggning med arbetsterapeut 
– Pris 1000 kr 

Tillsammans med vår arbetsterapeut görs en standardiserad kartläggning av funktionsnivå och stödstrukturer. Denna ligger sedan till grund för behandlingsplanering, uppföljning och bedömning av eventuella terapeutiska insatser.

Behandlingsplanering med läkare
– Pris 2500 kr

Tillsammans med våra specialistläkare görs en individuell behandlingsplan baserat på den funktionella kartläggningen. Vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och prioriteringar. Eventuell farmakologisk behandling initieras vid detta besök.

Första bedömningssamtal, psykologisk behandling
– Pris 750 kr

Om du önskar psykologisk behandling är du välkommen att boka ett första bedömningssamtal hos psykolog för 750 kr. Under detta samtal går vi igenom vad du önskar hjälp med och kommer tillsammans fram till om psykologisk behandling hos oss verkar passa dig och dina behov.

Psykologisk behandling
– Pris 1200 kr per samtal

Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt psykologisk behandling efter ditt första bedömningssamtal hos psykolog så betalar du 1200 kr per samtal.

Behandlingsuppföljning 
– Varierande pris

Efter insatt behandling följs du upp för optimering med någon av följande medarbetare, beroende på din behandlingsplan: läkare eller arbetsterapeut. 

Läkare 2000 kr (boka tre besök inom 3 månader för endast 5000 kr)
Arbetsterapeut 800 kr

Årlig uppföljning med läkare
– Pris 3500 kr

Efter optimerad läkemedelsbehandling följs du upp av teamet för att planera fortsatt behandling. Vi uppdaterar funktionskartläggningen, utvärderar behandlingseffekt samt uppdaterar behandlingsplanen. Receptförnyelse sker i samband med detta besök.

Privat ADHD-behandling online, digitalt. Priser, billig, låga priser. Medicinera, läkemedel vid ADHD. Psykologisk behandling KBT DBT ACT vid ADHD och autism. Arbetsterapeutiska insatser vid ADHD. Privat neuropsykiatrisk utredning, ADHD-utredning. Psykiater Ruth Kizza Bohlin, psykiater Lars Tigerström, arbetsterapeut Martin Andersson, psykolog Ellen Stoor, psykolog Rebecka Bratt.