Arbetsminnesträning med Cogmed

Cogmed är ett datorbaserat träningsprogram som används för att stärka koncentrationsförmåga och arbetsminne hos personer med ADHD. 

Boka ditt första kostnadsfria besök

– Diskussion kring träningsupplägg som passar dig

– Möjlighet att ställa frågor

– Tar ca 30 min

Träningsprogrammet

– Träningsprogrammet innefattar ca 5-8 veckor med 3-5 sessioner i veckan.

– Programmet för arbetsminnesträning kan användas på surfplatta, dator eller på mobil

– För att underlätta din träning får du tillgång till en personlig coach som hjälper dig genom hela programmet med kontinuerliga uppföljningar varje vecka

– Du får detaljerad statistik efter avslutat program som visar dina förbättringar

– Pris: 5500 kr inklusive moms

Vad är arbetsminne?

Arbetsminnet låter oss hålla flera bitar information i korttidsminnet under genomförandet av en uppgift. Arbetsminnet är beroende av vår uppmärksamhet. För att kunna ta in information i vårt arbetsminne så behöver vi kunna uppmärksamma informationen. Vi använder vårt arbetsminne i många delar av vardagen, till exempel i samtal, i nästan alla typer av skol- och arbetsuppgifter, när vi ska packa vår väska eller när vi ska göra huvudräkningsuppgifter. Många med ADHD har svårt med arbetsminnet.

Varför träna arbetsminnet?

Att träna upp arbetsminnet kan underlätta i många situationer i vardagen och är kopplat till en ökad koncentrationsförmåga. Ett starkare arbetsminne bidra till förbättrad inlärningsförmåga. Det kan även hjälpa dig att läsa längre, få lättare att hänga med i samtal, utföra svårare beräkningar och få bättre överblick över olika moment i din vardag.

Vetenskapligt stöd för effekt av arbetsminnesträning

Metoden har utvecklats på Karolinska institutet och effekten har utvärderats av oberoende forskare. Efter ett fullbordat träningsprogram uppnår en typisk vuxen användare ett ökat arbetsminne på 15-20 procent vilket för de allra mesta innebär märkbara förbättringar på arbetet, i skolan och i vardagen.

Certifierad onlinecoach

Martin Andersson 

Martin är legitimerad arbetsterapeut och certifierad onlinecoach för arbetsminnesträning. Genom sin arbetsterapeutiska kompetens och erfarenhet inom specialistpsykiatri har han god vana av att ADHD-anpassa insatser.