Varför välja vård hos legitimerad vårdpersonal?

Att välja vård hos legitimerad vårdpersonal innebär en högre säkerhet för dig som patient. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och för att få den behöver vårdutövaren ha uppfyllt vissa krav. Kraven kan variera lite mellan olika yrkeskategorier, men brukar exempelvis innefatta:

  • Att vårdutövaren har genomgått en flerårig och väl kontrollerad utbildning (såsom läkarutbildning eller psykologutbildning).
  • Att vårdutövaren har genomgått en praktik där denne har handletts och godkänts av mer erfarna kollegor.

Vårdpersonal som arbetar under legitimation är skyldiga att arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. De kan ställas till svars om de inte uppfyller kraven som legitimationen medför. Vid allvarliga fel så kan legitimationen helt dras in av Socialstyrelsen. Du kan läsa mer om legitimationsyrken inom vården hos 1177.

Hos oss på ADHDonline är al vårdpersonal legitimerad. Du kan läsa mer om oss HÄR

Exempel på legitimationsyrken och skyddade titlar

Läkare. En läkare har en medicinsk grundutbildning på 5,5 år. Därefter har läkaren genomgått praktiskt tjänstgöring (AT-tjänst) under 18 månader. Tjänstgöringen innefattar nio månader inom invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter, tre månader inom psykiatri och sex månader inom allmänmedicin. Efter genomgången AT kan läkarlegitimation utfärdas. Därefter kan läkaren specialistutbilda sig, exempelvis inom psykiatri. 

Psykolog är ett legitimationsyrke och i viss mån en skyddad titel. Psykologer har genomgått en grundutbildning inom psykologi på 5 år. De har sedan gjort praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst) 1 år och godkänts av en erfaren psykologhandledare. 

Vem som helst får inte kalla sig legitimerad psykolog. Däremot för vem som helst kalla sig exempelvis hundpsykolog eller radiopsykolog om de verkar i sammanhang utanför hälso- och sjukvård.

Psykoterapeut är ett legitimationsyrke. Grundutbildning kan vara olika, t.ex. socionom, präst, psykolog, läkare. För att sedan kunna vidareutbilda sig till psykoterapeut krävs även 2 års relevant arbetslivserfarenhet. Utbildningen till psykoterapeut innebär sedan studier motsvarande ca. 2 år. 

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke som kräver att man har genomgått en 3-årig arbetsterapeututbildning. 

Sjuksköterska är ett legitimationsyrke som kräver att man har genomgått en 3-årig sjuksköterskeutbildning. 

Vårdpersonal utan legitimation

Det finns även människor utan legitimation som arbetar med olika former av vård, behandling, coachning och personlig utveckling. De kan ibland ha liknande titlar som legitimerad personal. Vissa titlar är skyddade (exempelvis läkare) och det betyder att ingen får kalla sig så om de inte uppfyller vissa krav. Men det finns många titlar som inte är skyddade och som vem som helst får kalla sig, oavsett vad de har för utbildning och erfarenhet. Att man inte har en legitimation betyder inte automatiskt att man är okunnig eller olämplig. Det finns exempelvis mycket skickliga coacher och terapeuter. Men det finns ingen garanti för var dessa personer har hämtat sina kunskaper. Därför kan vård hos legitimerad vårdpersonal innebära en extra trygghet. 

Exempel på titlar som vem som helst får kalla sig
  • Terapeut. Kan även användas i olika varianter, såsom samtalsterapeut, adhd-terapeut, traumaterapeut, KBT-terapeut, drogterapeut osv. Psykoterapeut är en skyddad titel, men det är inte terapeut. 
  • Doktor. Doktor kallas vanligtvis den som har doktorerat. Men titeln används även vardagligt för att beskriva en läkare. Läkare är en skyddad titel, men det är inte doktor. 
  • Coach får vem som helst kalla sig, oavsett vad de har för utbildning eller erfarenhet. Det finns olika internationella organisationer och förbund som utbildar och diplomerar coacher. Vissa av dessa organisationer är mer välkontrollerade och seriösa än andra. 
  • Diplomerad, certifierad och auktoriserad. Det finns många olika organisationer och utbildare som utfärdar diplom och certifikat. En del kan vara mycket seriösa, men det finns ingen garanti för det. Att någon exempelvis är diplomerad kan betyda allt från att den har gått en flerårig utbildning till att den har gått en en-dags-kurs på nätet, beroende på varifrån personen har fått sitt diplom.