Vad är skillnaden på adhd och add?

Vad är egentligen skillnaden mellan adhd och add? Och hur vet man vilket man har?

För att kunna svara på de frågorna så behöver vi först gå igenom de två olika delarna i adhd-diagnosen. Inom adhd-diagnosen finns det två områden av symtom. Det ena området handlar om problem med ouppmärksamhet och det andra området handlar om problem med hyperaktivitet och bristande impulskontroll. I dagsläget finns tre varianter av adhd-diagnosen. 

Adhd kombinerad form innebär att du har problem med både ouppmärksamhet och hyperaktivitet/bristande impulskontroll. Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form innebär att du har svårigheter med ouppmärksamhet, men inte i samma utsträckning med hyperaktivitet/impulsivitet. Det var den här formen som tidigare kallades för add. I vissa diagnossystem finns add fortfarande kvar, men man börjar alltmer gå ifrån den benämningen. En del med denna form av adhd har lite hyperaktivitet, men inte tillräckligt för att uppfylla den delen av diagnoskriterierna. En del med denna form av adhd upplever tvärtom en ovanligt låg aktivitetsnivå. Personer som har en ovanligt låg aktivitetsnivå kan uppleva sina problem som ganska annorlunda jämfört med personer med adhd som har mer hyperaktivitet. En del med denna form av add känner inte igen sig i vanliga beskrivningar av adhd. 

Det finns även en tredje variant som kallas adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form. Det innebär att man har svårigheter med hyperaktivitet/bristande impulskontroll, men i lägre grad med ouppmärksamhet. 

Hur vet jag om jag har ADHD eller ADD?

Om du vill ta reda på om du uppfyller kriterierna för en diagnos så behöver du genomgå en neuropsykiatrisk utredning. I en sådan utredning så får du bland annat träffa läkare och psykolog som genomför olika intervjuer och tester med dig. Efter en utredning så kan du få reda på om du uppfyller kriterierna för någon diagnos. Om du uppfyller kriterierna för ADHD så brukar din psykolog berätta för dig vilken form du har och det brukar även stå i det skriftliga utlåtande som du får efter en utredning. 

Läs mer om neuropsykiatrisk utredning hos ADHDonline och boka tid här.