Vad är adhd?

Adhd står för “attention deficit hyperactivity disorder” och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personer med adhd har svårt att styra och reglera sin uppmärksamhet och/eller aktivitetsnivå och impulser. 

Adhd är i hög grad genetiskt ärftligt. Ungefär 5% av befolkningen uppskattas uppfylla kriterierna för adhd. Även människor utan adhd kan ha svårt att styra sin uppmärksamhet eller känna sig rastlösa. Men för att anses ha en funktionsnedsättning så behöver svårigheterna skapa stora problem i vardagen. Problemen kan till exempel gälla att hantera hem och hushåll, sociala relationer, arbete, studier, självkänsla, personlig hygien, hälsa och återhämtning. 

För att få en adhd-diagnos så måste svårigheterna har funnits i en eller annan form sedan barndomen (före 12 års ålder). Däremot behöver de inte ha skapat så tydliga problem innan 12 års ålder. För vissa blir problemen riktigt tydliga först när kraven ökar i och med att de blir äldre. 

För att ta reda på om du har adhd så behöver du genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Läs mer om neuropsykiatrisk utredning här. 

Exempel på svårigheter och egenskaper som som många med adhd upplever

 • Du har svårt att fokusera på en uppgift om den inte känns väldigt intressant eller rolig.
 • Du distraheras ofta av egna tankar eller av saker i omgivningen.
 • Du har svårt att slappna av och vila.
 • Ständigt rusande tankar.
 • Svårt att komma igång med det du behöver göra.
 • Du har ofta svårt att avsluta uppgifter, att göra de sista detaljerna när det mesta är klart.
 • Svårt med tidsuppfattningen. Du kan till exempel ha svårt att uppskatta hur lång tid en aktivitet kommer ta. En del kommer ofta för sent.
 • Du tenderar att prata ovanligt mycket, svårt att sluta prata när du väl kommit i gång. Kanske anstränger du dig hårt för att inte ta över i sociala sammanhang och skäms efteråt.
 • Svårt att hålla ordning, det blir ofta stökigt runt dig.
 • Problem med att upprätthålla goda rutiner över tid.
 • Du söker efter ständig förändring, nyhet och utmaning. Detta kan exempelvis gå ut över vardagliga sysslor, hygienrutiner, föräldraansvar, arbetsuppgifter.
 • Du är supernoga med att hålla ordning, för annars hittar du inte dina saker och kan inte hantera vardagen. Detta tar mycket energi eller kanske skapar konflikter med din omgivning.
 • Du har svårt att sluta fokusera på något som du upplever som intressant för stunden.
 • Du har lättväckta och väldigt starka känslor, som skapar lidande och som gör det svårt att fokusera på det du behöver göra i vardagen. Vissa hamnar i många konflikter.
 • Du glömmer bort att äta, gå på toaletten och att gå och lägga dig.
 • Du tar risker, till exempel i trafiken, inom idrott, genom att använda droger på ett skadligt sätt eller sexuella risker som du ångrar i efterhand.
 • Du hinner inte tänka efter innan du pratar, råkar säga saker du inte menade eller delar med dig av mer personlig information än vad du ville.
 • Du glömmer bort att till exempel tvätta händerna, duscha och borsta tänderna.
 • Du har svårt att hushålla med din energi. En del med ADHD drabbas av återkommande utmattning.
 • Du växlar mellan att vara extremt aktiv och att vara helt slut och paralyserad. 
 • Du har problem med att planera och organisera uppgifter. Eller så är du duktig på själva planerandet, men har väldigt svårt att genomföra planerna. 

Habiliteringens hemsida kan du läsa mer om de exakta kriterierna för adhd, enligt DSM-5 (den diagnosmanual som psykologer brukar använda). 

Tre former av adhd

Adhd kombinerad form. Innebär att du har svårigheter med ouppmärksamhet och med hyperaktivitet och impulsivitet. Detta är den vanligaste formen av adhd. 

Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form (tidigare kallat add). Innebär att du har svårigheter med ouppmärksamhet, men inte i samma utsträckning med hyperaktivitet/impulsivitet. En del med denna form av adhd har lite hyperaktivitet, men inte tillräckligt för att uppfylla den delen av diagnoskriterierna. En del med denna form av adhd upplever tvärtom en ovanligt låg aktivitetsnivå. 

Adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form. Innebär att du har svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet, men inte i samma utsträckning med ouppmärksamhet.