Psykologiska insatser vid ADHD och autism

Vi erbjuder psykologiska insatser för dig med ADHD och/eller autism. Våra legitimerade psykologer har god erfarenhet av att arbeta med personer med NPF (neuropsykiatriska funktionstillstånd). 

Hos oss kan du träffa psykolog för psykologisk behandling och parterapi/relationsterapi. Våra psykologer arbetar utifrån KBT, DBT, ACT och ISTDP. Psykologiska insatser hos ADHDonline kan ske via videobesök eller fysiska besök i våra lokaler i Stockholm. Läs mer genom att klicka på cirklarna nedan. 

Du är välkommen att boka psykologiska insatser via ADHDonline, även om du har en annan mottagning för din övriga behandling (t.ex. läkemedelsbehandling).

Psykologer på ADHDonline

Ellen Stoor
leg psykolog

Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

Ellen har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Rebecka Bratt
leg psykolog

Rebecka arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Hon har även erfarenhet av psykologisk behandling vid samtidiga kroppsliga sjukdomar och tillstånd, som till exempel epilepsi och långvarig smärta. 

Rebecka har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Simon Norrsveden
leg psykolog

Simon arbetar med den psykodynamiska metoden ISTDP som står för ”Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter, depression, ångest, ADHD, trauma, självkritik samt relationella och sexuella besvär. Mer om behandlingsmetoden ISTDP kan du läsa HÄR.