Vilka vi är

Lars Tigerström. Medicine doktor, legitimerad läkare samt specialist i psykiatri sedan 2012. Lång erfarenhet av utredning och behandling av vuxna med adhd. Forskarbakgrund inom grundläggande neurovetenskap samt kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet och Harvard Medical School. 

Ruth Kizza Bohlin är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Hon har jobbat som psykiater sedan 2004 med utredning, behandling, föreläsning och handledning. Ruth har lång erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna med med olika psykiatriska tillstånd inklusive ptsd, bipolär sjukdomar och adhd. Sedan 2012 har Ruth jobbat med behandling av vuxna med adhd.  

Anne Gutschy är medicine doktor, legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Innan hon blev psykiater genomgick hon även specialistutbildning inom neurologi. Anne har många års erfarenhet av utredning och behandling av vuxna och barn med neuropsykiatriska tillstånd (adhd, autism) och även av andra psykiatriska tillstånd. Hon har forskat och doktorerat med fokus på främjande faktorer för mental hälsa (Salutogenes).

Håkan Kronvall är legitimerad läkare och specialist i Barn- och Ungdoms Psykiatri. Han har långvarig erfarenhet av behandling av många olika psykiatriska tillstånd hos både barn och vuxna. Sedan 2016 har Håkan valt att specialinrikta sig på utredning och behandling inom området neuropsykiatri. 

Sofi Lindblom är legitimerad arbetsterapeut sedan februari 2021 och har erfarenhet av att arbeta inom specialistpsykiatrin, främst med patienter diagnostiserade med adhd och autism och insatser inom områden som struktur, planering och aktivitetsbalans, både individuellt eller i grupp samt genom föreläsningar. Sofi har också en lång erfarenhet från att ha arbetat inom träningssärskola. I hennes arbete är det dina egna mål och strategier som står i fokus, med det gemensamma målet att du ska känna dig mer självständig och uppnå en hållbar och meningsfull vardag. 

Ellen Stoor  är legitimerad psykolog sedan 2016 och har sedan dess arbetat med både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism. Hon arbetar med neuropsykiatriska utredningar liksom psykologisk behandling (KBT, DBT och ACT) vid adhd och samsjuklighet.

Ellen är erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med adhd och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd. 

Simon Norrsveden är legitimerad psykolog sedan 2018. Han har erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling av bland annat adhd, känsloreglering, relationella svårigheter, depression och ångestsyndrom. Simon är utbildad i den känslofokuserade, psykodynamiska terapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Karoline Komulainen är legitimerad psykolog sedan 2020 med examen från Karolinska Institutet. Sedan examen har Karoline uteslutande arbetat med neuropsykiatriska utredningar av adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Hon har erfarenhet av att arbeta inom specialistpsykiatrin och god vana av allmänpsykiatriska differentialdiagnostiska bedömningar. 

Malin Spånberg är legitimerad psykolog sedan 2022. Hon har sedan tidigt under sin psykologutbildning arbetat med neuropsykiatriska utredningar och differentialdiagnostik inom specialistpsykiatrin. Malin arbetar även med psykologisk behandling (KBT, ACT) av bland annat känsloregleringssvårigheter, social ångest, tvångssyndrom, ätstörningar samt utmattningssyndrom. Hon har god vana av att anpassa behandlingsupplägg till personer med adhd och autism.

Jakob Fredriksson är legitimerad psykolog sedan 2020 och har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin. Han har erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning samt psykologisk behandling av bland annat ångestsyndrom, depression, relationella svårigheter, fobier samt trauma/ptsd. Vid behandling arbetar han vanligtvis med metoder inom KBT alternativt schematerapi. Jakob arbetar med både vuxna och med tonåringar. 

Våra samarbetspartners

Anna Carin Ekstrand är legitimerad psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi. Hon har en specialistkompetens i ömsesidig och samarbetsinriktad neuropsykologiskt utredningsarbete med fokus på kognitiva funktionsbeskrivningar. En viktig målsättning i Anna Carins utrednings- och behandlingsarbete är att individen ökar sin kunskap och sin förståelse av sig själv och sitt sätt att fungera, för att på så sätt utveckla mer välfungerande förhållningssätt och strategier i vardagen och i arbetslivet.

Wisemind Psykologiteamet består av legitimerade psykologer som genomför neuropsykiatriska utredningar på plats i sina lokaler i centrala Göteborg. Läs mer här: https://wisemind.se/psykologiteamet/