Genom att logga in på vår kundportal för att få tillgång till följande:

  • Åtkomst till våra tjänster.
  • Kalender med bokade tider.
  • Utskrivna mediciner/recept.
  • Beslutsstöd för kostnadseffektiv förskrivning av läkemedel.