Konsultation och utbildning om adhd och autism

Du som behöver ökad kunskap om adhd och autism i din yrkesroll är välkommen att kontakta oss för konsultation eller skräddarsydda utbildningsinsatser. Vi erbjuder konsultation och handledning för ledare och chefer samt för dig som möter personer med adhd och autism i ditt yrke. Vi erbjuder även föreläsningar på olika teman relaterade till adhd och autism. Hos oss har du möjlighet att konsultera  legitimerade psykologer, specialistläkare och legitimerad arbetsterapeut. 

För bokning av en kostnadsfri första konsultation: kontakta oss genom att trycka på knappen nedan eller maila hello@adhdonline.se. 

Pris och offert vid förfrågan. Vi genomför i första hand konsultation via videomöte, men kan även göra besök på plats hos er. 

Konsultation för chefer och ledare. Vi hjälper dig med kunskap och strategier för hur du kan bemöta och främja medarbetare med adhd och autism, för att bidra till en fungerande arbetssituation och förebygga ohälsa och arbetsplatskonflikter. Konsultationen skräddarsys efter era behov och önskemål. För vissa kan det handla om enstaka konsultationstillfällen, andra behöver flera tillfällen. 

Konsultation för dig som i din yrkesroll möter kunder eller klienter med adhd och/eller autism. Kanske möter du personer med adhd och autism i din roll som exempelvis lärare, polis, personlig tränare, vårdpersonal, jurist, boendepersonal eller i ungdomsverksamheter. Vi kan bidra med kunskap om adhd och autism, hur du kan känna igen och bemöta olika svårigheter samt strategier för effektiv kommunikation. Vi tar även löpande handledningsuppdrag. 

Föreläsning och workshop. Kontakta oss gärna för skräddarsydda utbildningsinsatser, vi är noggranna med att anpassa  efter målgruppens förkunskaper och behov. Exempel på teman vi föreläser om:

  • Vad är adhd och autism? Grundläggande information om två vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Npf-säkra din verksamhet. En föreläsning om att skapa tillgänglighet för fler funktionsvarianter än bara de allra vanligaste.
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och variationer i skolan.
  • Att möta föräldrar med adhd och autism.
  • Npf-anpassad samtalsmetod och kommunikationsstrategier.
  • Npf på jobbet. Om att skapa Npf-vänliga strukturer för arbetsuppgifter och möten.
  • Adhd, autism och allmänbegåvning. En föreläsning om hur olika uttryck npf kan ta sig hos personer med genomsnittlig, lägre och högre teoretisk begåvning.
  • Adhd och hjärnan.