Ellen Stoor, legitimerad psykolog

Ellen Stoor är legitimerad psykolog sedan 2016 och har sedan dess arbetat med både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism. Hon arbetar med neuropsykiatriska utredningar liksom psykologisk behandling (KBT, DBT och ACT) vid adhd och samsjuklighet.

Ellen är erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med adhd och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd. 

Blogginlägg av Ellen