Diagnossamtal med psykolog

För dig som nyligen genomgått utredning och fått ADHD-diagnos och/eller autismdiagnos erbjuder vi diagnosssamtal med psykolog. Läs om våra psykologer HÄR

För många kan det vara omvälvande att få en diagnos, det kan till exempel väcka tankar om hur ens liv har varit innan diagnosen, funderingar kring vad diagnosen betyder för en själv eller hur man kan prata med andra om sin diagnos eller sitt fungerande. Diagnossamtal är en möjlighet att samtala om tankar och känslor som uppkommit efter en utredning, tillsammans med en psykolog med kunskap om ADHD och autism. Under diagnossamtal kan vi även gå igenom utlåtandet från din utredning tillsammans, om du så önskar. 

Diagnossamtal skiljer sig från psykologisk behandling, där fokus ligger på att förändra det som inte fungerar för dig och lära in nya beteenden och sätt att tänka.

Du är välkommen att låta din anhörig delta i samtalen om du vill.

Pris: 1900 kr för 3 samtal. 

Välj diagnossamtal som besöksorsak. När du har valt besöksorsak, så har du möjlighet att välja tid och psykolog i nästa steg. 
diagnosssamtal med psykolog

Psykologer på ADHDonline

Ellen Stoor
leg psykolog

Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

Ellen har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Rebecka Bratt
leg psykolog

Rebecka arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Hon har även erfarenhet av psykologisk behandling vid samtidiga kroppsliga sjukdomar och tillstånd, som till exempel epilepsi och  långvarig smärta. 

Rebecka har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Leg psykolog Ellen Stoor. Leg psykolog Rebecka Bratt. ADHD autism. Diagnossamtal. Prata med psykolog om ADHD och autism. Tankar och känslor efter neuropsykiatrisk utredning, ADHD-utredning. Anhörig, anhörigsamtal ADHD och autism.