ADHD och Kognitiva hjälpmedel

ADHD och Kognitiva hjälpmedel Personer med ADHD kan behöva kompensera för sina svårigheter med planering, minne, tidsuppfattning och vardagsstruktur. Med hjälp av kognitiva hjälpmedel kan dessa svårigheter minskas, då behovet av hjälpmedel skiljer sig åt kommer här en rad olika tips. Vår förhoppning är att några av dessa hjälpmedel kommer Read more…