Autism: Test som går fort att göra

Undrar du om du är autistisk? Gör vårt autism-test här och se om du har några typiska symtom. För att ställa diagnosen autism behövs dock en riktig neuropsykiatrisk utredning. Det kan vi hjälpa till med.

Om du misstänker att du är autistisk, eller om du bara är intresserad, så kan du göra vårt test. Det är kostnadsfritt, anonymt och du behöver inte registrera något konto. Testet ger inte definitivt svar på om du har autism i någon form. För att veta det behövs en riktig neuropsykiatrisk utredning. Läs mer om neuropsykiatrisk utredning hos ADHDonline och boka tid här. 

Testet heter RAADS-14 och är ett vedertaget mätinstrument för självskattning av autstiska symtom inom specialpsykitarin.

Vi som driver ADHDonline är psykiatrer, psykologer, arbetsterapeuter och behandlare med gedigen kunskap och erfarenhet av utredning och behandling för personer med autism och ADHD. Vi vill hjälpa människor med NPF att leva så problemfritt som möjligt, och använda mer av sin potential.

Kan ett test visa om jag är autistisk?

Nej, ett självskattningstest ger inga säkra svar, men kan vara ett steg på vägen för dig som funderar på om dina svårigheter beror på autism. Alla kan känna ibland att det är svårt att det t.ex. hantera sociala situationer eller förändringar. Det betyder inte nödvändigtvis att man är autistisk. Men om egenskaperna är konstanta, pågår under lång tid och skapar problem i din vardag, då kan det vara en god idé att gräva lite djupare. 

Har du frågor om ditt test eller autism?

Testet består av 14 frågor och tar ungefär 5-10 minuter att göra. Om du har frågor efteråt, eller funderar över om du ska göra en neuropsykiatrisk utredning: hör av dig!

Behandling vid autism

Vi erbjuder både utredning och behandling. Behandling vid autism kan t.ex. handla om att få hjälp att hantera känslor och sociala relationer hos en psykolog eller att hantera vardagsfungerandet med en arbetsterapeut. All behandling är individuell och anpassas efter dina behov. Om du har både ADHD och autism så kan du behandla ADHD:n med mediciner. Du kan läsa mer om våra behandlingsinsatser här.