Att använda vår plattform och app

De allra flesta av besöken hos oss sker digitalt via vår plattform/app ADHDonline (som finns hos Visiba Care). För att kunna använda vår plattform så behöver du logga in med Bank-ID. Du kan välja att logga in och genomföra besök via datorn eller så kan du ladda ner vår app och genomföra besök på mobil eller surfplatta. 

Det här kan du göra i vår app/plattform

Videobesök

Videobesök bokas och genomförs via vår app eller plattform. Videobesöken kan genomföras på mobilen, surfplatta eller dator. Generellt så brukar du behöva betala för ditt besök innan du kan logga in i besöket. Om ni är flera som ska delta i ett besök, informera i så fall din behandlare, så att det kan lägga till alla som ska delta. 

Patientsäker meddelandefunktion

När du loggar in så kan du skriva meddelanden till oss på mottagningen. Om meddelandet riktar sig till en specifik behandlare så kan du bara inleda meddelandet med att informera om det, så kommer det att komma till rätt person. Meddelanden via vår plattform/app är säkert krypterade för att skydda din sekretess. 

Här kan du även se om någon av dina behandlare har skrivit meddelande till dig. Våra behandlare svarar på meddelanden i mån av tid och det kan därför variera hur läge du får vänta på svar. 

Bifoga filer

Din behandlare kan be dig att skicka dokument, t.ex. utlåtande från tidigare utredning eller receptlista. Det här kan du göra i vår meddelandefunktion genom att bifoga ditt dokument, exempelvis i form av en pdf-fil eller jpeg-fil. Om du inte har tillgång till scanner så brukar det räcka att fota med mobilen. 

Vid akuta frågor ska du alltid vända dig till akutpsykiatrin eller ringa 112 om det är brådskande.