Arbetsterapeutiska insatser vid ADHD

Hos oss kan du få hjälp av en arbetsterapeut. Vid ADHD/ADD är det normalt att uppleva svårigheter på arbetet, skolan, i sociala relationer och vardagslivet. Vår arbetsterapeut börjar alltid med att göra en kartläggning av din funktion inom dessa områden, och ni går sedan tillsammans igenom dina förutsättningar, behov och vad du vill uppnå. Därefter sätter arbetsterapeuten ihop strategier eller rutiner anpassade till just dig så att du kan få en välfungerande vardag. Även du utan fastställd ADHD/ADD-diagnos kan få hjälp av vår arbetsterapeut. Alla möten sker digitalt. 

Du som patient får:

– Kartläggning av din funktion i vardag/arbete/skola

– Förbättrad planering och organisering i vardagen/arbete/studier

– Prioriteringssystem för att lättare prioritera i vardagen

– Strategier mot uppskjutande beteende

– Förbättrad tidsuppfattning

– Tips om kognitiva hjälpmedel (bl.a. applikationer på mobilen)

– Genomgång av rutiner kring din sömn

– Strukturering av miljön i hemmet

I dialog med vår arbetsterapeut kommer dina insatser följas upp för att säkerställa dess effekt.

Pris för ett besök med vår arbetsterapeut är 800 kr.

Legitimerad arbetsterapeut på ADHDonline

Martin Andersson
leg arbetsterapeut

Martin har erfarenhet av att arbeta inom arbetslivsinriktad rehabilitering och specialistpsykiatrin, där han arbetat med behandling av ADHD. Han hjälper våra patienter att etablera goda rutiner för att strukturera upp vardagen, studier eller arbetet. Martin har som mål att patienten ska få ett varmt bemötande och snabbt uppleva en förändring i positiv riktning.

Utöver sin roll som arbetsterapeut är Martin även licensierad PT (personlig tränare).