Anhörigstöd adhd och autism

Lever du nära någon, vuxen eller barn, med npf (adhd och/eller autism)? Boka anhörigstöd hos någon av våra legitimerade psykologer

Vårt anhörigstöd vänder sig till dig som: 

 • Är förälder till barn med npf. Du är välkommen oavsett om det handlar om små barn eller vuxna.
 • Är partner till någon med npf.
 • Har en eller flera föräldrar med npf. 
 • Är vän till någon med npf. 
 • Är anhörig till många olika personer med npf. 
 • Själv har npf och samtidigt är anhörig till personer med npf. 

Vad kan jag få hjälp med i anhörigstöd?

Stödet utgår framför allt från vad du själv önskar och behöver. Men här är några exempel:

 • Strategier för att ta hand om dig själv, samtidigt som du stöttar en anhörig. 
 • Strategier för att hantera konkreta problemsituationer i vardagen. 
 • Ökad kunskap om adhd eller autism. Det kan hjälpa dig att förstå de situationer som du hamnar i med din närstående. 
 • Hjälp att utforska dina egna gränser. Kanske gör du allt i din makt för att stötta de människor du älskar och behöver stöd i att hitta dina gränser. När behöver du säga nej? Hur kan du göra för att säga nej och våga stå kvar vid din gräns?
 • Stöd i att utforska vad du behöver acceptera och vad som går att förändra. 

  Hur går det till?

  Vi inleder med ett till två introduktionsbesök för kartläggning och bedömning, innan vi kommer överens om hur vi går vidare med fortsatt anhörigstöd. Detta för att få en bild av dina önskemål och behov samt för att komma fram till vilket upplägg som passar dig. 

  Pris för ett introduktionsbesök hos psykolog är 750 kr. Om vi kommer överens om att gå vidare med fortsatt anhörigstöd efter ditt första bedömningssamtal, så betalar du 1200 kr per samtal. Ett samtal är 45 minuter.

  Boka tid genom att klicka HÄR och välj “Introduktionsbesök psykologisk behandling” som besöksorsak. När du har valt besöksorsak, så har du möjlighet att välja tid och psykolog i nästa steg.

  Vi arbetar främst via videobesök, men i vissa fall erbjuder våra psykologer fysiska besök i våra lokaler i Münchenbryggeriet i centrala Stockholm.

  Ellen Stoor
  leg psykolog

  Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med adhd och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

  Ellen har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

  Simon Norrsveden
  leg psykolog

  Simon arbetar med den psykodynamiska metoden ISTDP som står för ”Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter, depression, ångest, adhd, trauma, självkritik samt relationella och sexuella besvär. Mer om behandlingsmetoden ISTDP kan du läsa HÄR.

  Malin Spånberg
  leg psykolog

  Malin arbetar med metoder från KBT och ACT. Erfaren inom behandling av  känsloregleringssvårigheter, social ångest, tvångssyndrom, ätstörningar samt utmattningssyndrom. Hon har god vana av att anpassa behandlingsupplägg till personer med adhd och autism