Neuropsykiatrisk utredning

Lider du eller en närstående något av följande:

  • Koncentrationssvårigheter?
  • Svårigheter att reglera aktivitetsnivå?
  • Svårigheter att reglera impulser eller känslor?
  • Svårt att relatera till andra socialt?
  • Svårigheter med oplanerade förändringar?

Om du vill ta reda på om du eller din närstående har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel ADHD eller autism), så har du kommit rätt! Vårt team av erfarna specialistläkare, psykologer och arbetsterapeuter hjälper dig som är över 13 år att få svar.

Vi erbjuder privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning, så kallad ADHD-utredning, för en totalkostnad från 22500 kr inklusive bedömningssamtal. 

Vi erbjuder olika betalningsalternativ via vår bokningstjänst i samarbete med Klarna. På så sätt kan du välja det alternativ som passar dig bäst.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Utredningen sker via en kombination av besök online och fysiska besök. Den diagnostiska processen sker enligt rådande nationella riktlinjer.

1. Inledande bedömningssamtal. Du bokar först en tid för ett inledande bedömningssamtal med en av våra erfarna specialistläkare (psykiatriker). Detta för att du ska få en klarare bild av vad just din utredning kommer att kosta. Samtalet sker online via vår app NÄRA. Pris: 990 kr.


2. Boka din utredning. I nästa steg bokas du in för efterföljande besök. Du betalar för resterande del av utredningen via Klarna och de erbjudna betalningsmöjligheterna. Pris från 21510 kr. Observera att du behöver avstå från att bruka droger inför och under utredning. Vi kan komma att behöva bekräfta drogfrihet med salivtest.

3. Utredning. Efterföljande 3-6 besök genomförs digitalt med olika medlemmar ur vårt kompetenta team av läkare, arbetsterapeut och psykolog. Minst ett besök behöver ske på plats i våra lokaler i Stockholm, då det innefattar en läkarundersökning. Inom utredningen vill vi också gärna intervjua någon som kände dig när du var barn (till exempel en förälder).

4. Återgivning av utredningsresultat. Slutligen träffar du en psykolog eller läkare för ett återgivningssamtal där ni tillsammans går igenom resultatet av utredningen, huruvida du fått diagnos eller ej och vad denna i så fall innebär. Vårt mål är att även du som inte fått någon diagnos ska få värdefulla insikter i dina styrkor och svårigheter.

5. Efter utredningen så är nästa steg att överväga behandling. Du är välkommen att fortsätta din behandling hos oss på ADHDonline eller söka dig till någon annan vårdgivare. Vi bistår gärna med remiss efter genomgången utredning, om du så önskar. Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för ADHD-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5000 kr (ordinarie pris 8300 kr). 

Vad är målet med en utredning?

Målet med en neuropsykiatrisk utredning hos oss är du ska få en fördjupad och mer nyanserad förståelse av dina individuella kognitiva styrkor och svagheter samt hur de påverkar din förmåga att hantera de krav som ställs i din vardag.

Efter utredningen kommer du bättre förstå dina behov och hur du kan få hjälp, oavsett om du får en ADHD-diagnos, någon annan neuropsykiatrisk diagnos eller ingen diagnos alls.

En neuropsykiatrisk utredning är en bedömning om de symtom och svårigheter du upplever är på grund av en diagnos inom det neuropsykiatriska området eller ej. Exempel på sådana diagnoser är ADHD, ADD, autism, tics, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Privat ADHD-behandling online, digitalt, videobesök. Privat neuropsykiatrisk utredning, ADHD-utredning, autismutredning. Utreda ADHD eller autism, Aspergers. Utredas för ADHD eller autism, Aspergers. Priser, låga priser, billig neuropsykiatrisk utredning. Psykiater/läkare Ruth Kizza Bohlin, psykiater/läkare Lars Tigerström, arbetsterapeut Martin Andersson, psykolog Ellen Stoor, psykolog Rebecka Bratt. Inga väntetider, korta väntetider, inga köer, korta köer, snabba tider. Neuropsykiatrisk utredning, ADHD-utredning i bland annat Stockholm, Uppsala, Malmö, Linköping, Norrköping, Göteborg, Lund, Umeå, Jönköping, Sundsvall, Gävle, Eskilstuna, Helsingborg, Västerås, Örebro, Halmstad, Växsjö.