Neuropsykiatrisk utredning

För dig som vill ha snabb hjälp att ta reda på om du har adhd/autism. Vi erbjuder privat utredning från 13 år. Utredningen sker mestadels online så våra patienter finns i hela Sverige. 

Vårt utredningsteam består av erfarna specialistläkare, psykologer och arbetsterapeuter. Om du uppfyller kriterierna för adhd och/eller autism så kan kan du nästan alltid boka din fortsatta din behandling med en eller flera av de behandlare som du har lärt känna i din utredning hos oss.

Du börjar med att boka ett introduktionsbesök för 990 kr och därefter bestämmer du i samråd med din behandlare om du ska gå vidare med utredningen. Du är inte förbunden till att fortsätta med en utredning efter introduktionsbesöket. 

Priset för en utredning är 25 500 kr, inklusive bedömningssamtal. Vi erbjuder olika betalningsalternativ via vår bokningstjänst i samarbete med Klarna. På så sätt kan du välja det alternativ som passar dig bäst. Största delen av utredningen sker via videobesök, så vi har patienter runtom i hela Sverige som utreds hos oss. Det ingår alltid ett fysiskt besök i våra lokaler i Münchenbryggeriet i centrala Stockholm. 

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Play Video

Utredningen sker via en kombination av besök online och fysiska besök. Den diagnostiska processen sker enligt rådande nationella riktlinjer.

1. Inledande bedömningssamtal. Du bokar först en tid för ett inledande bedömningssamtal med en av våra erfarna specialistläkare (psykiatriker). Detta för att du ska få en klarare bild av vad just din utredning kommer att kosta. Samtalet sker online via vår app NÄRA. Pris: 990 kr. Boka bedömningssamtal

2. Boka din utredning. I nästa steg bokas du in för efterföljande besök. Du betalar för resterande del av utredningen via Klarna och de erbjudna betalningsmöjligheterna. Pris från 24510 kr. Observera att du behöver avstå från att bruka droger inför och under utredning. Vi kan komma att behöva bekräfta drogfrihet med salivtest.

3. Utredning. Efterföljande 3-6 besök genomförs digitalt med olika medlemmar ur vårt kompetenta team av läkare, arbetsterapeut och psykolog. Minst ett besök behöver ske på plats i våra lokaler i Stockholm, då det innefattar en läkarundersökning. Inom utredningen vill vi också gärna intervjua någon som kände dig när du var barn (till exempel en förälder). Utredningen tar oftast cirka 3-6 veckor, men det kan variera och i vissa fall kan längre tid behövas.

4. Återgivning av utredningsresultat. Slutligen träffar du en psykolog eller läkare för ett återgivningssamtal där ni tillsammans går igenom resultatet av utredningen, huruvida du fått diagnos eller ej och vad denna i så fall innebär. Vårt mål är att även du som inte fått någon diagnos ska få värdefulla insikter i dina styrkor och svårigheter.

5. Efter utredningen så är nästa steg att överväga behandling. Du är välkommen att fortsätta din behandling hos oss på ADHDonline eller söka dig till någon annan vårdgivare. Vi bistår gärna med remiss efter genomgången utredning, om du så önskar. Om du har gjort din utredning hos oss, så har vi redan genomfört några av de moment som annars ingår vid läkemedelsinsättning. Om du uppfyller kriterierna för adhd-diagnos så kan vi därför erbjuda vårt insättningspaket till rabatterat pris för 5000 kr (ordinarie pris 8300 kr). Insättningen av medicin sker vanligtvis tillsammans med den läkare som du redan har lärt känna i din utredning. 

Vad är målet med en utredning?

Målet med en neuropsykiatrisk utredning är att du ska lära dig mer om hur just du fungerar och vad du behöver hjälp och stöd med. Efter utredningen kommer du bättre förstå dina behov och hur du kan få hjälp, oavsett om du får en adhd-diagnos, någon annan neuropsykiatrisk diagnos eller ingen diagnos alls.

En neuropsykiatrisk utredning är en bedömning av om de symtom och svårigheter du upplever stämmer in på en neuropsykiatrisk diagnos. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är adhd (inklusive add), autism, tics, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Lär dig mer om adhd här. 

Eftersom neuropsykiatrisk utredning hos oss sker mestadels online så utreder vi patienter från hela Sverige, t.ex. Stockholm, Umeå, Malmö, Göteborg, Uppsala, Linköping, Norrköping m.fl.