ADHD, hyperfokus och relationer

Hyperfokus i nya relationer är vanligt vid ADHD

Brukar du snabbt få starka känslor för nya personer och umgås intensivt i början? Brukar relationerna sedan ta slut efter ett tag? En del personer med ADHD kan känna igen sig i detta, särskilt de som har mycket symptom på impulsivitet, hyperaktivitet och hyperfokus. Det här mönstret av att “crusha” på nya personer kan man ha i såväl vänskapsrelationer som i kärleks- och sexuella relationer. Såklart finns det mycket annat än din ADHD som påverkar hur du relaterar till andra. Det kan handla om tidigare negativa relationserfarenheter, svårigheter att hantera känslor eller trauman som gör det svårt att lita på andra när relationen fördjupas. I det här inlägget fokuserar vi dock på hur ett typiskt ADHD-fungerande kan ställa till det i relationer.

Hyperfokus på intressanta personer

Många med ADHD upplever att de hyperfokuserar på nya intressanta personer. Du kanske tänker på personen nästan hela tiden, vill träffas intensivt och ofta, har svårt att sluta umgås när ni väl ses och snabbt går in i den andra personens “värld”. Känslorna upplevs starka och intensiva, nästan som ett rus. Kanske hittar du på överraskningar, planerar kreativa dejter/träffar och ställer tusen frågor om denna spännande person. Detta brukar förstås upplevas väldigt härligt och bekräftande för personen man riktar sitt hyperfokus mot. ”Wow! Här kommer en person som verkligen ser och uppskattar mig!”

När "ruset" släpper

Efter ett tag, när hyperfokus släpper, eller när du har bränt för mycket energi, då kanske personen du nyss var så upptagen av inte känns lika spännande längre. Kanske känns relationen nu kravfylld. Eller så försvinner personen nästan helt ur din tankevärld. Som att personen inte existerar om den inte befinner sig direkt framför en, i ens direkta uppmärksamhetsspann. Det är lätt hänt sluta höra av sig och glömma bort att personen är härlig att umgås med eller att bli upptagen av annat i livet (något nytt att hyperfokusera på?). För den andra personen kan detta förstås upplevas sårande och kännas som ett avvisande. Vart tog du vägen? Har jag gjort nånting fel? Ibland händer det att du med ADHD vill hitta tillbaka till relationen efter en stund. Men då kan det vara för sent och det slutar med att båda känner sig avvisade och sårade.

Hyperfokus och nyhetens behag

För personer med ADHD tenderar uppmärksamheten att lockas av och dras till det man kallar “novelty”. Det vill säga det som är nytt, sticker ut och erbjuder variation. När något inte längre känns spännande och intressant tröttnar man snabbare. Det här måste inte vara ett problem om man är nöjd med att ha korta och intensiva intressen och relationer. Men för vissa upplevs det som en stor sorg att man inte lyckas skapa långvariga relationer. Svårigheter med att reglera sin uppmärksamhet och aktivitetsnivå kan leda till ett mönster av “allt-eller-inget”, där man har svårt att hitta balans över tid. En annan risk med att kasta sig in i nya känslostormande relationer kan vara att du missar att uppmärksamma tidiga varningstecken på att personen inte är bra för dig. 

Förstå och kommunicera mönstret

Om man lär sig känna igen sådana här mönster hos sig själv kan man lättare kommunicera till andra hur man fungerar och vad man behöver i en relation. Är du en “periodare” vad gäller relationer? “Åker” nya personer in och ut ur ditt uppmärksamhetsspann? I så fall kan det vara bra att berätta om hur du fungerar. Då kan ni tillsammans hitta lösningar som fungerar för båda parter. Det kan exempelvis handla om att hitta sätt att visa att man finns kvar trots att man just nu inte ses så ofta. Det kan också handla om att hitta sätt att påminna sig om att höra av sig, eller tydligt komma överens om hur ofta man ska träffas. 

Ta det långsammare trots hyperfokus

Om du får hyperfokus i början av relationer så kanske det gör dig till ditt mest härliga och påhittiga jag. Då kan det bli svårt att senare våga visa mer sårbara sidor av sig själv. Förutom att vara härlig så är du ju också är rörig, trött och ofokuserad. Den som ska stanna med dig långsiktigt ska gärna acceptera hela dig. 

Att ta det lite långsammare i början av en relation kan kännas tråkigare. Men det kan leda till nya insikter om vad du behöver för att en relation ska fungera långsiktigt. Det ger också möjlighet att hinna känna efter om det här verkligen är en relation som du vill satsa på. Du kan behöva öva på att stå emot en del härliga impulser som att höra av dig ofta, säga ja till alla förslag eller ge stora löften om framtiden. 

Hantera behovet av nyhet

I längre relationer kan ni behöva hitta strategier för att hantera ditt behov av variation och nyhet. Kan ni hjälpas åt att skapa tillfällen för nya och spännande erfarenheter tillsammans? Anmäl er till en kurs, laga ny mat till middag eller turas om att överraska varandra. Du kan också behöva påminna dig om att man kan få variation och nya upplevelser inom andra områden i livet än i just denna relation. En del uppräcker att det inte passar dem att ha monogama kärleksrelationer där man är exklusiv med en person, då man så lätt får eldiga känslor för nya personer. Kanske fungerar det bättre för dig att göra relationer på andra sätt, till exempel genom att leva flersamt eller ha en öppen relation.  

Läs gärna inlägget “10 strategier för att balansera hyperfokus”, där tipsen också kan vara hjälpsamma i relationer. 

Få hjälp med relationer av psykolog

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få med relationer hos våra psykologer och boka tid: Psykologiska insatser. Vi erbjuder både individuella samtal för dig som vill arbeta med dina egna relationsmönster och relationsterapi för par och andra relationskonstellationer. 

Inläggsförfattare
Ellen Stoor
leg psykolog

Ellen arbetar med metoder från KBT, DBT och ACT. Hon är erfaren inom behandling av känsloregleringssvårigheter och följder av trauma hos personer med ADHD och autism. Genom sin erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin har hon även kompetens att arbeta med föräldrastöd.

Ellen har god förståelse för och kunskap om olika sexuella läggningar, sexuella praktiker och relationsformer samt olika könsidentiteter och könsuttryck (ibland kallat HBTQ-kompetens). 

Categories: ADHD-kunskap