ADHD, hyperfokus och relationer

Brukar du snabbt få starka känslor för nya personer och umgås intensivt i början? Brukar relationerna sedan ta slut efter ett tag? En del personer med ADHD kan känna igen sig i detta, särskilt de som har mycket symptom på impulsivitet, hyperaktivitet och hyperfokus. Det här mönstret av att “crusha” på nya personer kan man ha i såväl vänskapsrelationer som i kärlek och sexuella relationer. Såklart finns det mycket annat än din ADHD som påverkar hur du relaterar till andra. Det kan handla om tidigare negativa relationserfarenheter, svårigheter att hantera känslor eller trauman som gör det svårt att lita på andra när relationen fördjupas. I det här inlägget fokuserar vi dock på hur ett typiskt ADHD-fungerande kan ställa till det i relationer.

Hyperfokus på intressanta personer

Många med ADHD upplever att de nästan “hyperfokuserar” på nya intressanta personer. Man kanske tänker på personen nästan hela tiden, vill träffas intensivt och ofta, har svårt att sluta umgås när man väl ses och snabbt går in i den andra personens “värld”. Känslorna upplevs starka och intensiva, nästan som ett rus. Kanske hittar man på överraskningar, planerar kreativa dejter/träffar och ställer tusen frågor om denna spännande person. Detta brukar förstås upplevas väldigt härligt och bekräftande för personen man riktar sitt hyperfokus mot. ”Wow! Här kommer en person som verkligen ser och uppskattar mig!”

När "ruset" släpper

Efter ett tag, när hyperfokus släpper, kan det för personen med ADHD plötsligt bli så att personen man nyss var så upptagen av inte känns så spännande längre. Kanske känns relationen nu kravfylld. Eller så försvinner personen nästan helt ur ens tankevärld. Som att personen inte existerar om den inte befinner sig direkt framför en, i ens direkta uppmärksamhetsspann. Man kanske slutar höra av sig, glömmer bort att personen är härlig att umgås med eller blir upptagen av annat i livet (något nytt att hyperfokusera på?). För den andra personen kan detta förstås upplevas sårande och kännas som ett avvisande. Vart tog du vägen? Har jag gjort nånting fel? Ibland händer det att personen med ADHD vill hitta tillbaka till relationen efter en stund. Men då kan det vara för sent och det slutar med att båda känner sig avvisade och sårade.

Hyperfokus och nyhetens behag

För personer med ADHD tenderar uppmärksamheten att lockas av och dras till det man kallar “novelty”. Det vill säga det som är nytt, sticker ut och erbjuder variation. När något inte längre känns spännande och intressant tröttnar man snabbare. Det här måste inte vara ett problem om man är nöjd med att ha korta och intensiva intressen och relationer. Men för vissa upplevs det som en stor sorg att man inte lyckas skapa långvariga relationer. Svårigheter med att reglera sin uppmärksamhet och aktivitetsnivå kan leda till ett mönster av “allt-eller-inget”, där man har svårt att hitta balans över tid.

Förstå och kommunicera mönstret

Om man lär sig känna igen sådana här mönster hos sig själv kan man lättare kommunicera till andra hur man fungerar och vad man behöver i en relation. Är du en “periodare” vad gäller relationer? “Åker” nya personer in och ut ur ditt uppmärksamhetsspann? Då kan det vara bra att berätta om hur du fungerar. Då kan ni tillsammans hitta lösningar som fungerar för båda parter. Det kan exempelvis handla om att hitta sätt att visa att man finns kvar trots att man just nu inte ses så ofta. Eller att hitta sätt att påminna sig om att höra av sig, eller tydligt komma överens om hur ofta man ska träffas.  

Hyperfokus och impulshantering 

Om man ofta avslutar relationer när de inte längre upplevs nya och spännande, när hyperfokus släpper, kan man behöva träna på att gå emot de där härliga impulserna om att intensifiera relationen i början. Kanske börjar relationen efter ett tag upplevas kravfylld? Det är svårt att upprätthålla det där intensiva tempot i början. Att ta det lite långsammare i början av en relation kan upplevas lite tråkigare. Men det kan också leda till insikter om vad du behöver för att en relation ska fungera på längre sikt. En risk med att kasta sig in i nya känslostormande relationer kan också vara att du missar tidiga varningstecken på att personen av något skäl inte är bra för just dig.

Strategier på lång sikt

Den som tenderar att ägna hyperfokus åt nya relationer kan behöva hitta strategier. Det kan handla om att hantera tendensen att känna sig uttråkad i relationer. Kanske genom att hjälpas åt att skapa tillfällen för nya erfarenheter tillsammans. Eller påminna sig om att man kan få variation och nya upplevelser inom andra områden i livet än i just denna relation. En del uppräcker att det blir för svårt att hantera monogama kärleksrelationer. Det är svårt att vara exklusiv med en person, då man lätt får eldiga känslor för nya personer. För vissa fungerar det bättre att göra relationer på andra sätt, till exempel genom att leva flersamt eller ha en öppen relation.  

Läs gärna inlägget “10 strategier för att balansera hyperfokus”, där tipsen också kan vara hjälpsamma i relationer.

Categories: ADHD-kunskap

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.