Behandling vid adhd och autism

Det finns flera olika typer av behandling vid adhd och autism. På ADHDonline kan du boka medicinsk behandling, psykologisk behandling, arbetsterapeutiska insatser och parterapi/relationsterapi. 

Ofta är det bäst att kombinera flera olika typer av behandling, vilket även rekommenderas av Socialstyrelsen.

För att läsa mer om våra behandlingsinsatser, klicka på cirklarna:

Medicinsk och psykologisk behandling vid adhd

Målet med den behandling vi erbjuder vid adhd eller annan npf är i första hand att du ska få en ökad livskvalitet och kunna leva det liv du vill leva. Kanske är det en behandling utan medicin som fungerar bäst för dig, eller med. Vi kan hjälpa dig komma fram till vad som passar dig bäst, och erbjuder medicinsk behandling för dig med adhd psykologisk behandling, arbetsterapeutiska insatser. Du som är autistisk är även välkommen att boka psykologisk behandling och arbetsterapeutiska insatser, även om du inte skulle ha adhd. 

Individanpassad behandling

Symtom på adhd och autism varierar mellan olika individer och de upplevda svårigheterna är också vitt skilda. Dessutom finns flera varianter av adhd, tre former som kan yttra sig på väldigt olika sätt (läs mer om diagnoser och de tre varianterna av adhd här). Därför är det självklart för oss att anpassa behandlingen efter just dig och dina behov; det finns ingen ”one size fits all”-lösning. Vi utvärderar löpande och lyssnar in dig och din upplevelse, för att vid behov kunna justera och optimera behandlingen. För läkemedelsbehandling krävs att du har en fastställd adhd-diagnos. 

Behandling online av ADHD

Vi behandlar personer med ADHD/ADD och/eller autism från 12 år och uppåt. Är du under 18 år krävs att båda dina vårdnadshavare samtycker till behandlingskontakten. Våra behandlingar sker i första hand online, via videosamtal. Priser för olika behandlingsinsatser hittar du HÄR.  

Psykologisk behandling vid ADHD och autism i Stockholm

För dig som föredrar fysiska besök så finns det oftast möjlighet att komma för psykologisk i behandling våra lokaler i Münchenbryggeriet på söder i centrala Stockholm.  

Byta från annan behandling?

Om du har en pågående behandling på en annan mottagning, men av någon anledning vill byta, så  kan du använda vårt paketerbjudande “Byt mottagning till ADHDonline”. Om du vill fortsätta din läkemedelsbehandling via din nuvarande mottagning, så kan du ändå ta del av psykologisk behandling och arbetsterapeutiska insatser hos oss på ADHDonline. Du kan också komma till oss för en ny medicinsk bedömning (“second opinion”). Boka tid här.  

Behöver jag ha en ADHD-diagnos för att få behandling hos ADHDonline?

Nej, det går bra att komma för behandling till psykolog eller arbetsterapeut oavsett om du har en ADHD-diagnos eller inte. Det är bara medicinsk behandling som kräver en fastställd ADHD-diagnos. Vi på ADHDonline tar t.ex. emot:

  • Dig som är autistisk, med eller utan samtidig ADHD.
  • Dig som misstänker att du har ADHD, men som inte har genomgått någon utredning. Om du även är intresserad av utredning hos ADHDonline kan du läsa mer här.
  • Dig som har utretts för ADHD och som inte helt uppfyllde kriterierna för diagnos, men som kanske ändå har vissa ADHD-drag.
  • Dig som är anhörig till någon med ADHD eller autism.
  • Dig som av någon annan anledning vill träffa psykolog eller arbetsterapeut med kunskap och erfarenhet av ADHD och autism.