ADD — en förklaring

Det finns tre former av ADHD. ADD innebär att du framför allt har svårigheter med ouppmärksamhet — inte så mycket med hyperaktivitet/impulsivitet. Det kallas också ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form. Har du denna form av ADHD kanske du har viss hyperaktivitet, men inte så att det ställer till problem i vardagen. Eller så upplever du tvärtom en ovanligt låg aktivitetsnivå. 

3 typer av ADHD

ADHD kombinerad form innebär att du har svårigheter med ouppmärksamhet och med hyperaktivitet och impulsivitet. Detta är den vanligaste formen av ADHD. 

ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form (eller ADD). Innebär att du har svårigheter med ouppmärksamhet, men inte i samma utsträckning med hyperaktivitet/impulsivitet. En del med denna form av ADHD har lite hyperaktivitet, men inte tillräckligt för att uppfylla den delen av diagnoskriterierna. En del med denna form av ADHD upplever en ovanligt låg aktivitetsnivå. 

ADHD, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form. Innebär att du har svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet, men inte i samma utsträckning som med ouppmärksamhet.

Habiliteringens hemsida kan du läsa mer om de exakta kriterierna för ADHD, enligt DSM-5 (den diagnosmanual som psykologer brukar använda). 

Vi på ADHDonline kan hjälpa dig med utredning och diagnos. Läs mer och boka tid här!

Heter det inte ADD längre?

Jo  men det ser lite olika ut beroende på vilket diagnossystem man använder sig av. Diagnosen ADD finns inte i diagnosverktyget DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som publiceras av American Psychiatric Association (APA) eftersom man i DSM kallar det för ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form. Däremot finns ADD kvar som diagnos i diagnossystemet ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). ICD är Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser. Om ADD “finns” som diagnos beror med andra ord på vilket diagnossystem man rättar sig efter. Inom psykiatrin brukar man därför använda sig av både DSM och ICD när en diagnos sätts.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss.